หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
นิเทศติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบ้านม่วง ต้อนรับการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 03 ก.พ. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS