หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับรางวัลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20
วันที่11-12 มีนาคม 2562 นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วงและทีม เข้ารับรางวัลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 ( 20TH HA National Forum) ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “ Change & Collaboration for Sustainability” เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้งเป็นการหาทางออกใหม่ ๆ ของการทำงานในอนาคต
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 21 มี.ค. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS