หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต 2564
กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต 1-7 พฤศจิกายน 2564 แบบบูรณาการในกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลและกลุ่มผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 650 คน และได้ประชาสัมพันธ์การตรวจประเมินวัดใจด้วยด้วย QR Code ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบสาธารณะทำให้ประชาชนทั่วไปได้ประเมินสุขภาพจิตใจของตนเองไปพร้อมกัน ตามกรอบรณรงค์”สุขภาพจิตไทย ..วัดใจไปพร้อมกัน”
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2564

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS