หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โรงพยาบาลบ้านม่วงน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โรงพยาบาลบ้านม่วงได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลปลูกผักสวนครัว อย่างน้อย ๑๐ ชนิด ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๘ คน นำโดยนายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง และมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรต้นแบบ ๑๖ คน
น.ส.จุฬารัตน์ สานสิทธิ์
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS