หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ปี 2563 โรงพยาบาลบ้านม่วง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลบ้านม่วง จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ปี 2563 ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและ NCD clinic ด้วยกรอบการรณรงค์ "walk together:เอดส์อยู่ร่วมกันได้.ไม่ตีตรา" ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องHIV และ เอดส์ และให้บริการเจาะเลือดแบบสมัครใจ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 03 ธ.ค. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS