หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กิจกรรมรณรงค์ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมรณรงค์ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการตรวจเลือกหาเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม,โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงและโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 27 ก.ค 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS