หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โรงพยาบาลบ้านม่วง
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร HRD ได้จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี 2566 เพื่อเตรียม บุคลากรใหม่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ ภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีวิทยากรจากทีมนำคุณภาพในโรงพยาบาล ได้แก่ IC ENV HRD ER และ RM ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีบุคลากรใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 54 คน
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 03 ม.ย. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS