หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
งานบำเพ็ญกุศลฉลแงชาตกาลครบ ๘๕ ปี ฉลองรูปเหมือนและบรรจุอัฐิ พระครูสุจินธรรมาจารย์
งานบำเพ็ญกุศลฉลแงชาตกาลครบ ๘๕ ปี
ฉลองรูปเหมือนและบรรจุอัฐิ
พระครูสุจินธรรมาจารย์
(ดร.พระมหาเสงี่ยม สุจิณโณ) นธ.เอก ป.ธ.๕ ศน.บ.PhD.
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กทม.
ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดศรีดอกกาว ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 04 ก.ค 2559

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS