หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
วันวัณโรคสากล
วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคสากล โรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคภายใต้ประเด็น “ยุติวัณโรค เราทำได้”
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS