หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กบ้านม่วง สมองดี อารมณ์ดีIQ,EQ ดี ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 1-25 กันยายน 2562 คป.สอ.บ้านม่วงได้จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กบ้านม่วง สมองดี อารมณ์ดี IQ,EQ ดี ปีงบประมาณ 2562”จึงได้ออกประเมิน IQ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนในเขตอำเภอบ้านม่วง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 854 คน
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 26 ก.ย. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS