หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับนิเทศติดตามงานการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคของประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ระดับโรงพยาบาล
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลบ้านม่วง รับนิเทศติดตามงานการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรค
ของประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ระดับโรงพยาบาล จากกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค ได้ดำเนินโครงการ
“พัฒนามาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคและติดตามเฝ้าระวังวัณโรคดื้อยาที่รวดเร็ว”
ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 02 ส.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS