หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย รุ่น ๒ อ.บ้านม่วง
ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS