หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
วันผู้พิการ 2562
วันที่ 19 กันยายน 2562 งานกายภาพโรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมกับคป.สอ.บ้านม่วง ได้จัดโครงการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ "เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง" โดย คป.สอ.บ้านม่วง ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS