หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประเมินงาน QA โรงพยาบาลบ้านม่วง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล(QA) จังหวัดสกลนคร ได้ออกนิเทศและประเมินคุณภาพงานบริการพยาบาลที่โรงพยาบาลบ้านม่วง เพื่อนิเทศติดตาม ให้กำลังใจ และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐาน รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสพัฒนา เพื่อให้กระบวนการประกันคุณภาพบริการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน มีการดำเนินอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามตัวชี้วัด ในวันที่ 16/6/2558
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 01 ก.ค 2559

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS