หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ประจำปี 2566
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ประจำปี 2566 โดยมี พญ.ขนิษฐา สาริบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รพ.สต. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS