หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” คป.สอ.บ้านม่วง ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดโครงการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” คป.สอ.บ้านม่วง ปีงบประมาณ 2561 โดยมี
นายสังคีบ กุลวงศ์ รองสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ลีลาวดี
โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS