หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การประชุมคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด อำเภอบ้านม่วง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านม่วง นำโดย พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วง ร่วมกับ นพ.พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วี อาร์ กู้ภัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง รพ.สต.ในเขตอำเภอบ้านม่วงทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด ตามโครงการ “หัวโทนโมเดล” เพื่อวางแผนการควบคุม กำกับดูแล ติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ลดความหวาดกลัวของประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 19 ก.ค 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS