หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รณรงค์เนื่องในวันงบสูบบุหรี่โลก , ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
งานยาเสพติดและงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบ้านม่วงได้จัดกิจกรรมรณรงค์
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นตามกรอบ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”
ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยตั้งขบวนเดินรณรงค์ เริ่มต้นจากสนามหน้าธนาคารกรุงเทพถึงบริเวณสนาม
ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 31 พ.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS