หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การประชุมเวทีวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพประชาชน
การสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT
การประชุมเวทีวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพประชาชน
เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมณ ๒๕๕๙
วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2559

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS