หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การตรวจประเมินจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลบ้านม่วง รับการประเมิน ด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้ดำเนินการตรวจประเมินการจัดการน้ำเสีย แหล่งกำเนิดมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมละเชิดชูเกียรติแก่แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง เงิน และทองแดง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 19 ส.ค. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS