หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประชุบภาวะวิกฤต(MCTT)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCTT) อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 3 รุ่น รวมกัน 300 ในวันที่ 14,15,24 สิงหาคม ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 27 ส.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS