หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการร้านชำสีขาว เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ร้านชำ ปลอดยาอันตรายยาปฏิชีวนะและยาชุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
วันที่ 5,7กันยายน 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดโครงการร้านชำสีขาว เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ร้านชำ ปลอดยาอันตรายยาปฏิชีวนะและยาชุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง กลุ่มเป้าหมายคือ อสม.ในเขตตำบลม่วง 100 คน ผู้ประกอบการ 30 ร้าน ณ ห้องประชุม ลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 07 ก.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS