หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ 28-29 สิงหาคม 25560
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์อุดรธานี
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 07 ก.ย. 2560

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS