หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลบ้านม่วง ต้อนรับทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
นำทีมโดย นายแพทย์ประมินทร์ อนุกูลประเสิรฐ พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมและประเมินงานอนามัย
แม่และเด็ก ณ โรงพยาบาลบ้านม่วง จ.สกลนคร

นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 24 ก.ค 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS