หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 62
วันที่ 26 มิถุนายน 62 วันต่อต้านยาเสพติดโลก นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบ้านม่วง ประธานในพิธี
ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติด
ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อต้าน ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์
ในการต่อต้านยาเสพติดโดยการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ
“มุ่งมั่น แก้ไข้ ขจัดภัยจากยาเสพติด” ณ หอประชุมพระเทพญานวิศิษฏิวิทยานุกูล โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS