หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
สอนนักเรียนฝึกประสบการณ์ใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED
วันที่ 20 กันยายน 2565 โรงพยาบาลบ้านม่วง นำโดยนายแพทย์ปิยรักษ์ แก่นทอง ได้สอนใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ให้แก่นักเรียนฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 30 ก.ย. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS