หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การติดตามสถานการณ์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
วันที่ 23 เมษายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 28 ม.ย. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS