หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 1 กลุ่มครู-อาจารย์ในอำเภอบ้านม่วง
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลบ้านม่วงฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 1 กลุ่มครู,บุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบ้านม่วง ณ หอประชุมอำเภอบ้านม่วง สกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS