หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลบ้านม่วง , ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุข
กิจกรรมเปิดตลาดสีเขียว โดยจัดสถานที่การจำหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 31 พ.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS