หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม อำเภอบ้านม่วง
ด้วยโรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จัดให้มีการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและเสริมพลัง (Empowerment) ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในสตรีกกลุ่มเสี่ยงอายุ 30-70 ปี โรงพยาบาลบ้านม่วง ปี 2566 ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้สอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับแกนนำชุมชน Kick off โครงการของอำเภอบ้านม่วง เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงและส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไป
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 10 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS