หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กิจกรรมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย โรงพยาบาลบ้านม่วง ปี 2566
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ปี 2566
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 20 ม.ย. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS