หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลบ้านม่วงต้อนรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดย นายแพทย์สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ และ แพทย์หญิงสำราญ กลิ่นแพทย์กิจ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 05 ต.ค. 2565

โรงพยาบาลบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS