หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ร่วมพิธีเปิดโครงการ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 อำเภอบ้านม่วง
วันที่ 11 เมษายน 2566 นายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง มอบหมายให้นางสาวบุญยัง ขันทะหัด หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม พร้อมด้วย นางนวลนภา จิ่มอาษา ยัดดู หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทีม ร่วมพิธีเปิดโครงการ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 อำเภอบ้านม่วง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 11 ม.ย. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS