หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ผู้จิตศัทธา น้องพยาบาล จากปิยะการุณและเพื่อน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้จิตศัทธา(น้องพยาบาล จากปิยะการุณและเพื่อน) มาบริจาค ตึกใน และ งาน paliative และแผนกที่จำเป็น เพื่อผู้ป่วย สามารถเบิกพัสดุได้ สำหรับผ้าห่ม จะใช้กิจการอื่นๆต่อไป
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 06 ก.พ. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS