หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
อบรมฟื้นฟูความรู้
วันที่ 5 กันยายน 2562 งาน IC โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้"การป้องกันและควบคุมการตัิดเชื้อในสถานพยาบาล ประจำปี 2562
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 09 ก.ย. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS