หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
คปสอ.บ้านม่วง รับการประเมิน DHSA
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คปสอ.บ้านม่วง รับการประเมิน DHSA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS