หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในกลุ่มวัยทำงาน ของเครือข่ายจังหวัด/อำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อุดรธานี
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS