หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2560
โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้นำเสนอผลงานการศึกษาผลของการใช้แก๊สชีวภาพ โรงพยาบาลบ้านม่วงง
6-8 กันยายน 2560
จังหวัดอุดรธานี
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 03 ต.ค. 2560

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS