หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น สาขาส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (RDU-AMR)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ได้รับโล่รางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นสาขาส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (RDU-AMR) มอบให้แก่โรงพยาบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS