หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการถวายความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดและพระ อสว.สำหรับพระสงฆ์ กลุ่มเสี่ยง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คปสอ.บ้านม่วงได้จัด โครงการถวายความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดและพระ อสว.สำหรับพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาวัดป่าบ้านโพนไค ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 27 ก.พ. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS