หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ผู้อำนวยการรับโล่รางวัล ผู้บริหารดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
วันที่ 17 กันยาบย 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง รับโล่รางวัล ผู้บริหารดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ในงานการประชุมปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 23 ก.ย. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS