หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กิจกรรมรณรงค์ (Kick off) ฉีดวัคซีนโควิด 19
วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลบ้านม่วง มีแผนการดำเนินงานรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในชุมชน ดังนี้
วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านจารหมู่ 11
วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านประชาสามัคคี
วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านอ่างห้วยไร่
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS