หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2566 นายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สสจ.สกลนคร รพศ.สกลนคร รพร.สว่างแดนดิน รพ.ค่ายกฤษสีวะรา สสอ.บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด โรงเรียนพุทธรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือในพื้นที่มีปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในครั้งนี้
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS