หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นพ.สมชาย พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส นพ.พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านม่วง ประชุมการพัฒนาและยกระดับบริการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น
ภูริทัตโต ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 23 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS