หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ออกติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของทีม SRRT บ้านม่วง พร้อมทั้งมอบนโยบายและข้อสั่งการในการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก และลงพื้นที่สุ่มค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านพุทธรักษา ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 12 ก.ค 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS