หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การออกสำรวจและลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมกับ อสม.ตำบลม่วง ได้มีการออกสำรวจและลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชาชน อายุ 18-59 ปี ในเขตตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2564

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS