หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปัฏฐาก ผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหาร และผู้จำหน่ายอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์ ด้วยหลักสูตร 3อ. 2ส.
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านม่วง ได้จัดอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปัฏฐากผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหาร และผู้จำหน่ายอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์ ด้วยหลักสูตร 30. 2ส. การลดละ เลิกบุรี่และถวายอาหารเพื่อสุขภาพแก่พระสงฆ์กลุ่มเสียง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของ สปสช. ในการดูแลสุขภาพพระภิกษุ ณ วัดป่าบ้านโพนไค อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS