หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ด้านภัยจากอุบัติเหตุ / การบาดเจ็บ (อุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 29 ธันวา
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง พร้อมด้วย นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข คปสอ.บ้านม่วง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การรับมือจากอุบัติเหตุทางถนน และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่กรณีอุบัติเหตุหมู่
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 29 ธ.ค. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS