หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. )
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง โรงพยาบาลอำเภอบ้านม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
สังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือในพื้นที่มีปัญหา
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 24 ก.ค 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS