หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการสร้างองค์กรต้นแบบเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร
โครงการสร้างองค์กรต้นแบบเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร โดยมีการจัดกิจกรรมให้จัดอบรมให้ความรูภาคีเครือข่ายเมืองสนุมไพร วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS